Samen gezonder met schonere lucht

Onze gemeente voldoet voor de vervuilende stoffen (ultra)fijnstof en stikstofdioxide aan de wettelijke Europese grenswaarden maar deze zitten nog wel boven de advieswaarden van de World Health Organisation (WHO). Daarom ondertekenden wij in december 2021 het Schone Lucht Akkoord (SLA). In het SLA staan basismaatregelen waarvoor de gemeente een inspanningsverplichting heeft om deze te nemen. Daarnaast gaan wij extra maatregelen uitwerken om de luchtkwaliteit in Utrechtse Heuvelrug verder te verbeteren. Deze maatregelen zijn uitgewerkt in het Actieplan Schone Lucht 2022-2030. 

Het actieplan kunt u hier vinden. Meer informatie over schone lucht en de leefomgeving staat op de website van de gemeente: klik hier.

 

 

Contact

Kerkplein 2, 3941 HV Doorn
Postbus 200, 3940 AE 

 

 

Cookie-instellingen