Submenu

Schone lucht draagt bij aan een gezonde leefomgeving

Inwoners, organisaties, ondernemers en gemeente; samen zorgen we voor een veilige, gezonde en schone leefomgeving. Zaken als geluid, lucht- en bodemkwaliteit, geur- en lichthinder en de sanering van asbestdaken, monitoren we samen met de provincie en het rijk. We doen wat nodig is om te voldoen aan de wettelijke normen en waar het kan zetten we extra stappen.

Met voorlichting, beleid en milieuregels willen we er als gemeente voor zorgen dat de hoge kwaliteit van onze leefomgeving blijft én verder verbetert. Steeds meer inwoners en andere betrokkenen helpen daarbij, door mee te denken en zich in te zetten. Zo blijft Utrechtse Heuvelrug een gemeente waar mensen met plezier wonen, werken en recreëren.

 

Contact

Kerkplein 2, 3941 HV Doorn
Postbus 200, 3940 AE 

 

 

Cookie-instellingen